Serveis pel teu co·lectiu

Socios

somhi som conscients que les associacions sou elements clau en la millora del teixit econòmic i social de les nostres comunitats. Per aquest motiu hem elaborat un conjunt de serveis perquè els poseu a disposició dels vostres membres. Són eines de professionalització i millora dels resultats dels socis.

  • Programa d’acompanyament empresarial: diagnosi i estratègia en Concepte de Negoci, RSE, Gestió del negoci, Vendes, Comunicació i Màrqueting Digital.
  • Sessions d’atenció “one to one”: Dintre de l’espai a concretar oferirem un servei d’atenció personalitzat al col.lectiu per atendre consultes, validar idees de negoci o bé resoldre problemes mitjançant l’assessorament professional del nostre equip multidisciplinari. Aquest servei es pot oferir de forma presencial i/o online.
  • Consultoria personalitzada in house: Oferim atenció a problemàtiques concretes, detecció de punts crítics i proposta de millores de diferents aspectes del projecte. Donem suport en la definició estratègica, comunicació, fidelització de clients i empleats, detecció d’indicadors claus de rendiment, estudis econòmics o vendes.
  • Sessions de networking: Organitzem jornades d’interacció entre diversos col·lectius, tant sectorialment com transversalment, enriquint l’ecosistema de cada col.lectiu
  • Assessorament a emprenedors: Oferim un servei de mentoring per a nous emprenedors validant la idea de negoci, assessorant amb experts en els processos inicials i recolzant en l’elaboració d’un pla de negoci que faciliti l’accés al finançament del projecte.
  • Servei de Coaching: Sessions individuals o en grup dissenyades per a assistir en el desenvolupament i potenciació de la millora professional. Convidem a la reflexió estratègica i entrenem amb el diàleg mantenint en tot moment la visualització dels objetius marcats
  • Sessions personalitzades per clústers d’empreses connectant el sector/activitat:  Serveis d’assessorament personalitzats organitzem clústers específics segons el sector o l’activitat i amb interessos comuns entre els diversos membres.
  • Servei de cerca d’ajudes i subvencions: Cerca, tramitació i seguiment d’ajudes i subvencions de les entitats autonòmiques, nacionals i internacionals.
  • Assessorem i impulsem a les empreses: Gestió i impartició d´un programa d’assessorament empresarial presencial i/o online per als membres/comunitat de les entitats, institucions, ajuntaments i associacions

El vostre col·lectiu gaudirà d’avantatges especials. Pot beneficiar-se així dels nostres especialistes a preus preferencials únicament per formar part de la vostra institució. Vols saber-ne més?