Serveis a les Institucions

Associacions

La gestió de les entitats com les centrals de compres, els col·legis profesionals, les asociacions i eixos comercials, així com institucions com les Diputacions Provincials, Consells Comarcals, Ajuntaments, etc. teniu necessitats concretes. A somhi posem a la vostra disposició les eines necessàries per a una millora en la vostra gestió.

  • Programa de CONSCIENCIACIÓ i PROFESSIONALITZACIÓ, per desenvolupar l’ESTRATÈGIA, la PROPOSTA DE VALOR i el PLA D’ACCIÓ per consolidar entitats i impulsar els seus membres.
  • Programa per a la CONCRECIÓ d’una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU), la recerca del CONSENS per constituir-la, així com el servei d’acompanyament per al compliment dels REQUISITS LEGALS per a la seva IMPLEMENTACIÓ i dels PROCESOS de gestió.
  • Servei d’anàlisi i diagnosi per identificar i conèixer les oportunitats de creixement econòmic d’un municipi amb la finalitat d’establir estratègies per impulsar-lo econòmicament.
  • Pla d´actuació comercial: després de la planificació i, amb el recolzament de sessions de coaching grupal, detectem les necessitats concretes del col.lectiu i elaborem un pla d’actuació comercial global.
  • Dinamització municipal/barris disseny, creació i consolidació del servei de dinamització i assessorament per a les associacions, institucions i col·lectius.
  • Servei de definició, aplicació i millora dels plans d’actuació de les associacions.
  • Servei d’assessorament empresarial online: aquest servei vol posar a disposició de les associacions l’equip de professionals experts en diferents àrees.
  • Servei integral per a la digitalització comercial d’una Associació, Eix o Gremi implementem plataformes marketplace i ecommerce i assessorem en l’estratègia del Social-commerce (venda a través de les xarxes socials)
  • Suport per a la professionalització per les associacions, eixos o gremis.
  • Servei per imulsar els municipis petits  Servei d´anàlisi i diagnosi per identificar i conèixer les oportunitats de creixament econòmic dels municipis pertits, amb la finalitat d´establir estratègies per impulsar-los ecocòmicament.

Com a experts en diferents disciplines, som capaços de desenvolupar serveis a mida per a cada tipus d’Associació, Institució en definitiva col.lectiu que cerqui un objectiu comú. 

També us assessorem i acompanyem en el procés de creació i dinamització de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU)

Vols una diagnosi de la situació del teu col·lectiu? Us fem, sense cap mena de cost ni compromís, una anàlisis completa de la situació del col·lectiu i els seus membres a fi de detectar les àrees potencials de millora.