You are currently viewing OPORTUNITAT ELS MUNICIPIS PETITS

OPORTUNITAT ELS MUNICIPIS PETITS

El nostre territori presenta un desequilibri de distribució de la població, d’activitat econòmica i de possibilitat de generació de riquesa. No hi ha dubte que en els municipis petits és important compensar aquesta desigualtat.

COVID-19, tecnologia i els municipis petits.

Sense avís previ, ens arriba la pandèmia de la COVID-19 i juntament amb la disrupció tecnològica, ens ha canviat totalment l’escenari. Potser el que ja sabíem, i potser no gosàvem dur a terme, la pandèmia ha ajudat al fet que moltes activitats econòmiques es realitzin en municipis petits. Així doncs, tenen la possibilitat d’esdevenir dinamitzadors econòmics.

Oportunitats per a les persones

Els municipis petits tenen l’oportunitat de ser font d’inspiració per a persones que busquen espais més amables per viure, treballar o simplement per passar el seu temps d’oci. Cal una reflexió més oberta i àmplia, més enllà del municipi. Cal incorporar visions alienes al municipi, per poder posar en valor aspectes desapercebuts pels mateixos residents.

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Una inspiració innovadora, basada en les capacitats, opcions, característiques i recursos de cada municipi.

Concretar una nova Missió i Visió que ens guiï estratègicament a prendre decisions alineades. Hem de projectar la singularitat del municipi, dels seus habitants, negocis i entitats, i fer visible la seva aportació a la societat.

Tota aquesta inspiració innovadora, ha de tenir compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per consolidar un model de municipi sostenible.

Molt a oferir.

És possible que hi hagi la sensació que el municipi té molt a oferir, però no sap com materialitzar la proposta de valor, ni on trobar suport. No hi ha la certesa del que realment necessita el municipi. Possiblemet, hi ha moltes idees, però no es vol recórrer a les solucions de sempre i no se sap per a on començar.

Posem el centre els veïns i veïnes.

Tot això és normal, hi ha molta feina, i possiblement pocs recursos, el que és important, és poder disposar d’una diagnosi sobre les oportunitats de creixement amb una mirada més àmplia.

Marcar les bases de les estratègies de desenvolupament local, situem el municipi en un marc socioeconòmic actual i d’evolució de l’entorn més sostenible. S’ha de treballar el potencial de promoció econòmica que pugui ser la base per marcar les estratègies de desenvolupament local. Facilitem les eines al municipi per IMPULSAR el seu desenvolupament sostenible, posant al centre de la diagnosi als veïns i veïnes.

Es bàsic poder canalitzar les  opcions per  poder arribar a definir objectius, marcar estratègies i recomanar possibles accions.

Seguim!

Griselda Prat

somhi consulting