You are currently viewing MOMENT D’OPORTUNITATS PELS NEGOCIS NOUS I ELS RESILIENTS

MOMENT D’OPORTUNITATS PELS NEGOCIS NOUS I ELS RESILIENTS

Ens cal una nova visió per identificar les noves oportunitats. Un enfocament global per reconèixer opcions de negoci que poden ser susceptibles a créixer. Però per això, cal abandonar l’enfocament que es tenia a principi dels anys 2000. Les peces del tauler s’han mogut.

Canvis

L’actual situació del mercat és complex. Estem en un període d’alta inflació que afecta a tota la cadena de valor de qualsevol producte, per tant, a empreses de tots els sectors i i de retruc als mateixos consumidors.
D’altra banda, el comportament de compra dels consumidors ha passat de ser exclusivament analògic a ser més digital.
També hi ha un interès a limitar la dependència de producció i consum de fora. Aquest fet, exigeix posar en valor la producció local per motius de sostenibilitat (econòmics, mediambientals i socials)així com d’evitar problemes de subministrament existents actualment el mercat. Però, aquesta voluntat de sobirania productiva encara es veu molt limitada en alguns sectors, ja que el nostre país és molt deficitari en la producció de productes o recursos bàsics. Parlem d’activitats que depenen de productes com l’acer, alimentació, cotó, energia o el combustible entre altres.

Ara que ja hem fet una vista ràpida per l’entorn aprofundim en l’oferta.

Models de negoci actualitzats i de nous amb recorregut

Avui els models de negoci que tenen recorregut són, els que s’han actualitzat a la nova realitat i han adaptat la proposta de valor a a l’entorn actual, els podem anomenar com a negocis resilients, i els de recent creació ideats per cobrir nínxols de mercat, on la tecnologia aporta solucions el model de negoci. Ambdós, podríem dir, que són negocis amb una visió clara, que donen respostes a les necessitats del mercat actual i futur.

Negocis sense visió

D’altra banda, hi ha negocis que no s’han actualitzat a les exigències del mercat, mantenen un model, diguem, més tradicional. Els falta visió per a canviar al paradigma actual, o simplement no ho volen fer perquè no tenen la intenció de continuar molt de temps, per diferents motius, com per exemple, esperen la jubilació i no hi ha cap relleu generacional de l’activitat. I dia a dia, estan deixant de ser competitius.

Negocis que sí però no-Només digital no és suficient

Ara bé, hi ha empreses que innoven i s’enfronten els nous reptes que tenim com societat. Són propostes que entenen al consumidor d’avui, que són capaços de captar la seva atenció tot utilitzant els mitjans adequats. Però en molts casos, els falta crear un entorn omnicanal per tal de poder connectar amb el client i captar-ne de nous, sigui com sigui, de forma presencial o en línia, posant el client és el centre. La manca d’aplicació d’estratègia omnicanal, passa a ser un desavantatge competitiu per aquestes empreses amb molt potencial.

I ara ens centrem en els nostres eixos comercial.

Els eixos comercials, perjudicats

Els nostres eixos comercials existeixen negocis que no s´han actualitzat, generant una clara conseqüència als nostres carrers i centres comercials: locals buits o degradats. Ja que tant negocis locals, com a xarxes de botigues que van tenir un passat d’èxit, ara estan tancant punts de venda o bé deixen que les botigues només sobrevisquin.

Les persianes abaixades i els locals zombi són les conseqüències de disposar de negocis amb propostes comercials ignorades pel consumidor actual.

Una conseqüència que aporta degradació

Així doncs, aquesta situació té uns grans damnificats: els nostres centres comercials, urbans i no urbans, que veuen com cada vegada tenen més locals buits, o, en molts casos, ocupats per negocis de poc valor afegit que no afavoreix el mix comercial necessari. Una situació que genera una degradació progressiva repercutint en la reputació de l’eix comercial. Un fet que també afecta la competitivitat dels negocis d’èxit de la zona que en molts casos acaben tancant.

Ecosistema emprenedor i necessitat d’ocupació d’espais comercials

Tot això vol dir, que existeix la necessitat de fomentar un ecosistema emprenedor local que generi llocs de treball, riquesa a la zona i dinamisme als nostres carrers i centres comercials. Cal també provocar la generació de negocis innovadors que necessiten el contacte amb el client per a complir els seus objectius de creixement, fidelització, operatius…

Impulsem als nous i actualitzen els negocis tradicionals

Hem d’impulsar als nous emprenedors amb models de negocis que fan servir la informació i la tecnologia com a mitjà per a obtenir els seus propòsits, que siguin àgils en la gestió i s’adaptin als canvis, i el mateix temps que necessitin una relació més propera amb la seva clientela. I als negocis tradicionals se’ls ha de donar suport per actualitzar la seva proposta de valor i així arribar a ser competitius.

I ambdós, han d’oferir una experiència omnicanal als seus consumidors. Només així, aconseguirem mantenir-los a tots als nostres eixos comercials, reduir més persianes abaixades, i oferir una oferta adequada els consumidors.

Sens dubte, hi ha oportunitats on tots guanyem, però les solucions no són senzilles i és necessari que tots els agents treballem en la mateixa direcció.

Griselda Prat

Especialista en vendes, retail i franquícia

gprat@somhiconsulting.com

Impulsora de Som-hi