You are currently viewing LA COOPERACIÓ ES EL CAMÍ

LA COOPERACIÓ ES EL CAMÍ

La nostra organització social ha estat condicionada pel nostre sistema econòmic d’occident que es basa en el capital. De fet, aquest sistema ha permès assolir uns drets socials implantejables anteriorment i que ara els tenim totalment normalitzats.

Com gairebé tot, el sistema capitalista està sotmès a canvis constants, i no és el mateix el que tenim avui que el que teníem fa 60 o 100 anys. La història ens demostra que no hi ha societat que persisteixi llargament sense base social suficient, per molt atractiva que sembli. Això ens obliga a adaptar un sistema que el suporti el màxim de persones possible. Des d’aquesta idea, actualment estem vivint com s’estan desenvolupant e implementant models productius on el valor principal no només és el capital, com és la cooperació.

Tot això ho fonamentem des d’una òptica molt pràctica. Nosaltres, pensem que ara és el moment de posar les bases. Després de la PANDÈMIA l’escenari econòmic quedarà molt tocat, i hem de recordar que darrere de les xifres hi ha persones amb molt potencial. Professionals, treballadors, autònoms de grans empreses o de pimes, que necessiten més que l’ajuda econòmica, necessiten poder tenir un projecte per tirar endavant, on sentir-se útils, on puguin tornar a recuperar l’autoestima possiblement malmesa. 

I com podem tornar a ajudar a recuperar aquesta il·lusió, objectiu?

Adjudiquem la responsabilitat a l’administració o a les empreses privades…

Doncs la resposta no és senzilla. Pero tenim clar que la trobem en la cooperació. De fet, nosaltres som un grup de professionals indepenents de diferents disciplines que cooperem. Com a tal, disposem d’un projecte amb una Missió que ens marca un camí per gaudir plegats, i no pas a curt termini, sinó a mig i a llarg.  Un bon exemple del cooperació són les associacions. Siguin agrupacions sectorials o geogràfiques,  les associacions són fruit del desig de cooperació, de buscar objectius comuns o intercanviar recursos per aconseguir un Valor Compartit.

Ara bé, per la nostra expertesa en treballar per a associacions de diferents naturaleses i dimensions, ens diu que molts empresaris els costa compartir. I ara es important abandonar l’individualisme, ja que amb la cooperació la recompensa és superior. Cal replantejar el sistema d’organització de les associacions per tal d’afavorir als seus socis la seva posició dins del mercat competitiu tenint en compte altres aspectes que ens ajudin a avançar com a col.lectiu, no només en l’àmbit individual i basat en el capital sinó amb una visió més àmplia.

El propòsit que uneix algunes de les associacions actuals ja no és una base sòlida suficient per mantenir l’entitat en el temps.

Amb tot, no vol dir que neguem la necessitat de competir de les empreses, sinó que proposem fer-ho des d’una altra òptica que ens farà millors com a professionals, com a empreses i, perquè no, també com a persones.

Hi ha moltes possibilitats de cooperar, com ara amb els mateixos membres del nostre equip, amb els clients, els proveïdors, les administracions o entre tots els membres de l’associació… Una cooperació que permeti al negoci créixer sabent el què necessita i ens aporta a cada grup d’interès amb el què normalment cooperem / treballem.

I com accions possibles s’hauran d’adaptar els objectius estratègics i crear projectes que ens apropin a l’objectiu comú, com a exemples, tenim la creació de clústers sectorials, les jornades de networking, els mentoratges, formació sectorial, magatzem central,…, també hi ha moltes formes de guanyar si es coopera amb economia d’escala, les centrals de compra fa molt temps que ho saben, i el teixit industrial en moltes situacions ja ho fa amb les compres col·lectives d’energia.

Ara bé, moltes associacions requereixen un sistema de gestió diferent. Algunes han de superar estadis de ineficiencia o de desànim, que en un inici no són agradables d’assumir, però després, gràcies aquest canvi cultural , seran més fortes, millors i, possiblement, més felices.

Tot és començar

Som-hi doncs?

Mariona Huguet 
Especialista en comunicació empresarial i responsabilitat social empresarial.

Griselda Prat
Consultora especialitzada en estratègia, vendes, retail i expansió.

somhi consulting