solucions transversals per a negocis locals

Les Institucions necessiteu disposar del coneixement de diferents disciplines que afecten de forma directa a la vostra continuïtat. Heu de tenir capacitat de captació de socis o associats i al mateix temps heu de saber gestionar de forma óptima els vostres recursos per poder aportar valor afegit als vostres clients.

Per aquest motiu, a somhi consulting, comptem amb la unió de diferents profesionals multidisciplinaris que ens permeten oferir els serveis diferenciats que les Institucions requeriu. Som-hi!

La gestió d’entitats com les Centrals de compres, els Col·legis Professio-nals i les Associacions i els Eixos comercials teniu necessitats concretes. Per altra banda la direcció d’institucions com les Diputacions Provincials, Consells Comarcals i els Ajuntaments també disposeu de les vostres compexitats.  Descobreix les eines necessàries que posem a la vostra disposició de de somhi per a una millora en la vostra gestió.

A somhi som conscients que les associacions sou elements clau en la millora del teixit econòmic i social de les nostres comunitats. Per aquest motiu hem elaborat un conjunt de serveis perquè els poseu a disposició dels vostres membres. Són eines de professionalització i millora dels resultats dels socis i associats. Aquestes propostes són les que des de somhi integrem dins del programa IMPULS.

Dissenyem i desenvolupem amb els millors professionals, i de forma personalitzada per cada projecte, sessions formatives, seminaris i tallers tant en format presencial com en format online o bé híbrid.

A somhi personalitzaem amb vosaltres cada formació en funció de les necessitats del col·lectiu que representeu per aconseguir aportar el màxim de valor afegit.

Som conscients de la complexitat que comporta la creació de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU). Per aquest motiu ens hem preparat de forma específica en totes les àrees que afecten aquest procés i que us faran més fàcil la creació d’una APEU.

Desde somhi consulting hem desenvolupat un Programa de CONSCIENCIACIÓ i PROFESSIONALITZACIÓ, per desenvolupar l’ESTRATÈGIA, la PROPOSTA DE VALOR i el PLA D’ACCIÓ per consolidar entitats i impulsar els seus membres

Desde somhi consulting hem desenvolupat un Servei d’anàlisi i diagnosi per identificar i conèixer les oportunitats de creixement econòmic del municipi, amb la finalitat d’establir estratègies per impulsar-lo econòmicament