You are currently viewing EL REPTE: MODERNITZAR EL COMERÇ

EL REPTE: MODERNITZAR EL COMERÇ

L´entorn

El comerç té un paper clau en l’estructura econòmica de les ciutats. De fet, aquestes van néixer històricament com a centre de comerç. I segons dades de la CEOE, cada euro gastat en el comerç local té un efecte multiplicador de 2,35 sobre l’economia.

Però des dels anys 90 del segle passat és evident que una part molt significativa del comerç té mancances en competències empresarials essencials com l’estratègia i gestió empresarial, cosa a la que en les dues darreres dècades s’hi ha afegit les mancances en competències digitals, de manera que ja es parla de “bretxa digital”.

Arran de la globalització, i sobretot després de la crisi econòmica dels anys 2008 a 2016, el comerç tradicional i de proximitat va anar perdent quota de mercat en favor d’altres formats comercials i grans operadors multinacionals. La manca de perspectives clares de futur ha anat fent que molts negocis familiars no tinguessin successió generacional. 

La digitalització i el creixement de l’e-commerce -en el nostre país sobretot a partir del 2017- van anar completant un panorama en el que, malgrat que el consum tornava a créixer, hi havia al voltant del 25% dels negocis de comerç de Catalunya que perdia vendes i marges.

La digitalització i els locals buits

Tot plegat va afavorir l’aparició del problema dels locals buits i de la desertització de carrers que havien estat comercials.

La irrupció de la pandèmia per la Covid i les mesures de restricció a la mobilitat van actuar com un accelerador d’aquestes tendències subjacents, especialment el creixement del comerç electrònic. Arran de la pandèmia tots vam poder veure com canvien els carrers amb el comerç tancat, i també hem assistit a importants canvis en la polarització de la riquesa, en els hàbits del consumidor i en les formes d’aprovisionament i mobilitat.

En aquest sentit, pel comerç post pandèmia, hi ha 4 factors principals que ja no remetran amb la tornada a la normalitat:

1.-El canvi d’actitud, prioritats i valors del consumidor.
2.-El notori guany de quota de mercat dels grans operadors de venda online.
3.-Les externalitats derivades de la digitalització i les seves formes de competència
4.-La caiguda de la demanda degut a la pèrdua de poder adquisitiu per part de les unitats familiars afectades per la crisi de la Covid, a l’acusada disminució del turisme internacional, i per la sensació d’incertesa.

La durada en el temps de l’emergència sanitària, sumada a l’actual augment de la inflació (per l’encariment de l’energia, de les matèries primeres i del transport internacional de mercaderies), ens posen davant d’una realitat de pèrdua de poder adquisitiu que dificulta la remuntada del consum intern i afegeix tensió al sector del comerç.

La pandemia i els marketplace locals

Sota l’emergència sanitària i les restriccions a la mobilitat les administracions públiques es van abocar a la creació de programes d’ajuda i promoció del comerç, i també en la creació de plataformes de comerç electrònic per donar una finestra digital a aquests negocis que havien quedat tancats. La situació d’emergència va fer que es passés a l’acció com a estratègia de supervivència, sense temps de fer una reflexió estratègica que identifiqués el potencial de creació de valor real de cada projecte.

Els Grans operadors i la Distribució Urbana de Mercaderies

Grans operadors online com és el cas de Amazon han obtingut creixements de dos dígits en les seves vendes durant els dos anys que dura ja la pandèmia per la Covid. El creixement de l’e-commerce amb els corresponents lliuraments a domicili té importants externalitats en la generació de residus i ha fet augmentar la congestió viària i les emissions. Diversos estudis han constatat que, en grans ciutats, l’impacte de la DUM (Distribució Urbana de Mercaderies) representa un 40% de les emissions i el 20% de la congestió.

El problema de la sostenibilitat no és tant el comerç electrònic en sí, sinó l’atomització dels lliuraments. La logística atomitzada no és compatible amb les fórmules de gestió de l’espai públic de càrrega i descàrrega ni amb la creació de llocs de treball de qualitat.

Ara es el moment de parar, pensar, i tonar a visionar

Transcorreguts ja quasi dos anys des de l’esclat de la pandèmia arriba el moment de valorar el què ha passat i el què s’ha fet amb un perspectiva més global i estratègica que permeti superar les amenaces i punts febles, i aprofitar els punts forts que sens dubte té el teixit comercial local per poder projectar-lo cap a la modernització en un escenari de sostenibilitat social i mediambiental i de creació equilibrada de riquesa i d’ocupació de qualitat per a la comunitat, de forma que es freni o reverteixi la tendència a la polarització de la riquesa i de la societat.

L’existència d’ajudes especials per a la recuperació econòmica i resiliència dels sectors permet plantejar-se la possibilitat de realitzar aquesta mirada estratègica, que és alhora imprescindible per poder establir polítiques consistents i sostingudes en el temps, basades en dos eixos principals: Ordenar i Promoure. L’ordenació legal per regular els nous fenòmens del mercat, corregir externalitats negatives i evitar posicions de domini; i la promoció per afavorir:

La creació d’empreses i nous models de negoci que impactin positivament a la comunitat
La positiva evolució dels negocis ja existents, en ares a la preservació de llocs de treball i la generació de noves fonts d’ocupació de qualitat.
La preservació i foment del comerç com a peça clau l’economia urbana i com a element que configura una part importantíssima del paisatge social i econòmic de les nostres ciutats.
Això cal fer-ho amb visió, des de la cooperació i la transversalitat, i probablement requereixi posar al comerç en el centre de les decisions municipals, i no com un element aïllat.

Des de Som-hi us convidem a trobar camins de millora.

Us proposem aturar-vos, reflexionar i valorar el perfil a qui voleu ajudar, conèixer les diferents opcions de digitalització i concretar un Pla Estratègic tot identificant les necessitats reals dels diferents tipus de negocis i possibles solucions.

I per aquest motiu os volem presentar el Programa RED.
Impulsa des de l’estratègia i la planificació la transformació digital eficient, et proposem una eina de treball adaptable a negocis locals i a associacions professionals del teu territori.

Si vols, contacta’ns i et fem proposta a mida sobre la base del nostre programa RED o dels atres programes com IMPULSapeu, IMPULSassociació o IMPULSmunicipi.

Equip de Som-hi

hola@somhiconsulting.com