You are currently viewing EL FUTUR DEL RETAIL

EL FUTUR DEL RETAIL

En quins aspectes ha sortit reforçat el retail en aquests últims dos anys?

En el període de restriccions que es van aplicar en el sector del retail durant l’estat d’alarma, en major o menor mesura, es va intentar adaptar els models de negoci per a poder continuar venent, fidelitzant als clients o bé, reforçant la comunicació amb el personal. Aquest fet va ser possible ineludiblement, a través de la tecnologia, podent assegurar de manera clara, que els negocis que van saber adaptar-se a l’entorn, avui sens dubte, estan més reforçats.


La tendència a l’alça del consumidor, conscient que les seves compres tenen un impacte sobre les persones i el seu hàbitat, reforça el retailer. Quan el model de negoci coincideix amb els valors del consumidor, sorgeix una espècie d’activisme, el qual exigeix que el vincle amb el ja esmentat consumidor, sigui constant i resistent.

També han sortit reforçats els negocis de barri o de municipis petits. Són l’ànima de les nostres ciutats i pobles. Durant la pandèmia, tots vàrem poder ser conscients d’aquest fet. Fer esmena també, que amb l’àmplia implementació del teletreball, aquests tipus de negoci, van aconseguir incrementar el nombre de clients.

Finalment, el retail és un reflex del mercat i sempre es creen nous models de negoci. La innovació aflora en moments de crisi i actualment podem veure negocis efímers, automatitzats, posant per exemple, els de lloguer de tota mena de productes … Aquests negocis han trobat una oportunitat i el sector del retail surt reforçat.

A quins aspectes haurà de prestar major atenció el retailer en un futur immediat?

Estem en entorns impredictibles i de ràpida evolució, i ens exigeixen tenir una visió i missió clara. Hem de demostrar una gran dosi d’empatia, ser transparents, amb una acurada comunicació i saber liderar de manera àgil i flexible.

Per posar un exemple actual, quan pensàvem que la pandèmia estava sota control, esdevé una pujada molt notable del preu de l’energia, fet que generarà tensió en l’oferta.

Per a afrontar la situació, primer cal tenir una visió clara d’on vull anar i el perquè. Ser capaç d’adaptar el model de negoci a la realitat canviant que hem comentat anteriorment. Si tenim les eines per poder localitzar els indicadors qualitatius i quantitatius que ajudin a validar-ho, estarem avançant cap a la direcció correcta.

Amb una proposta de valor ben definida o redefinida, no podem oblidar ni deixar de revisar, els punts de contacte amb el client i localitzar l’embut de vendes, podent aconseguir-ho mitjançant sistemes de gestió àgils i donant-nos suport en l’àmbit tecnològic, punt crucial per a poder arribar ben preparats a la nostra fita.

Series capaç de vaticinar quins serien els eixos de la relació entre consumidor i retailer a cinc anys vista?

El comerç de barri gestionat per una autoocupació i amb un servei personal, usa eines de màrqueting en línia, per a fidelitzar als seus clients, ampliant el seu valor afegit fora de la seva pròpia zona d’influència.

Podran sorgir botigues de conveniència i d’altres especialitzades, però la gran majoria, oferirà venda a domicili, utilitzant sistemes de distribució locals.

Apareix un altre tipus de retailers de centres urbans, on la botiga és la posada en escena de la marca, estem parlant de les anomenades retail experiències, on s’ofereixen propostes immersives, molt tecnificades on l’important no és que el client compri, l’important és que el client sigui “fan” de la marcam, sistema de venda, l’anomenem omnicanal. Aquest model de negoci pot arribar, de grans marques com fins ara, o bé, de nous “Players Startups”, els quals necessiten el contacte amb el client.

Per últim, també observem altres models com pot ser el del “Showroom”, molt presents en zones de fàcil accessibilitat que alhora, també es poden fer servir com centre de distribució. Fem menció també de la “Dark Kitchen” i de la “Dark Store”, opcions de negoci, que també es mantindran.

Griselda Prat

Especialista en estratègia, vendes, retail i expansió

gprat@somhiconsulting.com