You are currently viewing LES ASSOCIACIONS EL GRUP I LA GENEROSITAT

LES ASSOCIACIONS EL GRUP I LA GENEROSITAT

El grup

Com a éssers socials busquem entorns per sentir-nos segurs entre persones afins. 

Les associacions de comerciants són un grup, un espai on comerciants esperen sentir-se escoltats i trobar afinitats en els objectius i els valors de l’entitat. En aquest entorn és molt important la comunicació. D’ella pot dependre la viabilitat el projecte.

La generositat per a un bé comú

Seria mentida dir que ningú espera rebre res quan forma part d’un grup. Tots esperem alguna cosa, algunes coses més tangibles que d’altres, com ara el sentiment de pertinença o beneficis econòmics. 

Però és cert que, per què un grup funcioni també hi ha d’haver generositat entre els seus membres. Un ha d’aportar en benefici al bé comú. Si el conjunt guanya, tothom guanya. Si només guanyen uns pocs, la resta es pot sentir decebuda i abandona el grup.

En aquests context, com ha d’actuar la junta d’una associació empresarial? Doncs preguntar, alinear valors i objectius, i comunicar.

Preguntar

Primer saber el què espera el seu principal grup d’interès, els associats i els possibles nous associats, de formar part de l’entitat.

I no si val preguntar-ho una única vegada. Els entorns canvien, per tant, les necessitats també. Així doncs, és recomanable fer la pregunta periòdicament. Cada dos anys seria un ritme assumible de gestionar i significatiu per una entitat amb una mínima estructura.

Un cop sabem què s’espera, hem d’adaptar la nostra proposta de valor a aquestes expectatives.

Alinear valors i objectius

Per sentir-se bé en un grup, és imprescindible compartir valors i objectius amb tots els membres. Per això cal que la junta de tota associació faci l’esforç de definir la seva Missió, Visió i Valors. Només d’aquesta manera, tots els membres de la junta seran capaços de sumar. 

També és important transmetre-ho als nous socis, tenir-ho públic a la web i recordar-ho constantment als diferents moments de comunicació que l’entitat genera: en reunions, comunicats, post de xarxes socials…

Com les expectatives dels associats poden canviar segons l’evolució de l’entorn, la Missió, Visió i Valors d’una entitat també pot variar. Per tant cal fer una revisió periòdica d’aquests termes. S’ha d’evitar que els fonaments de l’associació es dilueixin. 

Comunicar

Moltes vegades els socis o els potencials associats d’una entitat no valoren la labor d’una associació perquè no saben el què fa. Una junta pot fer moltes coses, però si no ho explica és com si no ho fes. I s’ha d’explicar tant a dins com a fora.

Les reunions de treball amb altres entitats, les gestions en nom dels socis amb l’administració, l’organització d’esdeveniments, els assessoraments que es fan, el treball de les comissions… Així es generarà credibilitat i crea comunitat.

Tot això es pot explicar utilitzant diferents canals propis, com les xarxes socials, news letters, el web… I altres externs, com els mitjans de comunicació locals via comunicats a la premsa. 

Així doncs, l’Associació de Comerciants serà, existirà, si és generosa amb ella mateixa, comparteix valors i objectius, i es comunica.

Mariona Huguet 
Especialista en comunicació empresarial i responsabilitat social empresarial.