You are currently viewing LES ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS TAMBÉ FAN RSC

LES ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS TAMBÉ FAN RSC

Tots sabem que el comerç no només té un paper de dinamitzador econòmic: genera llocs de treball directes i indirectes. Sinó també té una important funció social de socialització, seguretat, integració… Funcions que es poden multiplicar si les Associacions de Comerciants territorial que els agrupa saben aplicar la RSC.

De fet, Associacions de Comerciants apliquen part de Responsabilitat Social Empresarial sense ser-ne conscients o bé no n’acaben de treure’n partit. Són entitats que ja tenen la RSC en el seu ADN, ja que neixen amb un clar caràcter de voluntariat.

La RSC és un sistema de gestió que es busca la sostenibilitat a llarg termini de l’organització. Gestionant una Associació de Comerciants sota criteris d’RSC s’aconsegueix tramar una entitat amb més projecció de futur. O sigui:

  • Fidelitzar els seus associats i ajudar que aquests fidelitzin els seus clients; 
  • Innovar, trobar noves maneres de dinamitzar l’activitat dels seus associats i la seva mateixa. 
  • Trobar l’Eficiència en els seus processos, rendibilitzant millor els seus recursos: reduir el cost dels consums de subministres i altres compres, per exemple. 
  • Detectar els Possibles Riscos que poden sorgir en la gestió del seu dia a dia, com canvis d’hàbits de consum o noves normatives fiscals.
  • I amb tot, incrementar la seva Reputació. Un punt molt a favor a l’hora d’establir negociacions o relacions amb diferents Grups d’Interès, com ara administracions o altres entitats.

Com instaurar RSC en una Associació de Comerciants

Saber qui som

Quina és la Missió, Visió i Valors de l’Associació, i saber els seus objectius. És la manera que la Junta focalitzi els seus esforços i recursos i en pugui maximitzar els resultats.

Grups d’Interès

Identificar els Grups d’Interès més importants, col·lectius amb qui ens relacionem en motiu de la nostra activitat.  Saber què esperen de nosaltres, com els afecten les nostres decisions i com ens afecten les seves. Sovint, els Grups d’Interès de les Associacions de Comerciants són els propis socis (comerciants), altres entitats del territori, l’administració pública i proveïdors. 

Comunicació bidireccional

En RSC la comunicació no només juga un paper a l’hora d’explicar-la, sinó en tot el seu procés d’implementació. Establir comunicació bidireccional amb els Grups d’Interès: preguntar, escoltar i explicar. És essencial. És la clau. La Junta té diverses eines com ara enquestes, visites, news letters, jornades o xarxes socials.

Concretar estratègies i accions

Menys és més. Amb tota la informació prèvia, serem capaços d’establir les estratègies principals de l’Associació de Comerciants i també les accions per assolir els resultats. Accions que treballarem en els hàbits del Bon Govern, econòmic, laboral, social i mediambiental. 

Mesurar per millorar

I per poder millorar, saber el què ha funcionat i replantejar noves estratègies o accions, cal quantificar i qualificar el què em fet mitjançant indicadors. Així, podrem progressar.

I iniciem de nou, el mateix procediment. Perquè no només no hi ha una RSC igual, com són diferents totes les Associacions de Comerciants, sinó que la RSC d’una mateixa entitat evoluciona. Com evoluciona tot l’entorn i tota institució.

L’Associació de Comerciants pot identificar Grups d’Interès necessitats amb qui ajudar, com entitats benèfiques. O bé, establir col·laboracions amb altres Grups d’Interès que comparteixen objectius, com Associacions de Famílies d’alumnes d’Escoles pels projectes dels camins segurs escolars. 

APEUs

Ara hi ha una nova eina, les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs), emmarcada per la Llei 15/2020 del Parlament de Catalunya, que pot impulsar encara més aquestes dinàmiques de RSC. Aquesta nova col·laboració publico-privada, pot incorporar empreses de diferents naturaleses econòmiques, per tant, d’interessos i recursos diferents, que enriqueixen les opcions de col·laboració i aliances entre elles i altres entitats del mateix territori.

Així doncs, és clar que les Associacions de Comerciants són un clar exemple d’impulsors de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 17, el d’Aliances per assolir els objectius marcats per les Nacions Unides.  

Mariona Huguet

Especialista en comunicació empresarial i responsabilitat social empresarial e integrant de l´equip dels projectes de Som-hi IMPULSretail 2+1(IMPULScomerç i IMPULSassciació+IMPULSapeu) .

Som-hi doncs?

somhi consulting