solucions transversals per a negocis locals

COL·LABOREM AMB INSTITUCIONS, AJUNTAMENTS I ASSOCIACIONS APORTANT VALOR A LES ENTITATS I ALS SEUS ASSOCIATS

Somhi està format per un equip multidisciplinari de professionals independents orientats a donar solucions personalitzades a col.lectius com ara el comerç o l´artesania. L’objectiu és fomentar els negocis locals per tal que puguin ser més competitius millorant les condicions dels seus membres, socis o comunitats, i alhora optimitzar la seva pròpia gestió interna.

Col·laborem amb  institucions com les Diputacions Provincials, Consells Comarcals i Ajuntaments en el desenvolupament d’accions dinamitzadores que permetin millorar la competitivitat dels negocis locals. Gràcies al nostre equip transversal aportem valor tant a les Centrals de Compres, els Col·legis Professionals, les Associacions o els Eixos Comercials com al col·lectiu que representen. Finalment assessorem i acompanyem en el procés de creació de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU*).

Creiem en els emprenedors locals i compartim els seus valors. És per això que a somhi defensem el nostre compromís amb la sostenibilitat dels negocis de proximitat que donen vida a les nostres ciutats i pobles. El nostre propòsit és potenciar el reequilibri econòmic i aconseguir un model just de desenvolupament empresarial facilitant eines empresarials adequades per als negoci. Ajudem a optimitzar els processos empresarials en general i en particular les àrees de màrqueting i vendes. 

Som-hi!

*Llei catalana: El 22 de desembre del 2020, el Parlament de Catalunya va aprovar la llei 15/2020 de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana.